You are currently viewing Años

Marcelo Filho

Años, 5:45 min, Color, Stereo, Argentina, 2017

Marcelo Filho ima dvadeset dve godine, rođen je u severoistočnom Brazilu, završava studije filmske režije na Universidad del Cine u Buenos Ajresu. Zainteresovan za brazilsku kulturu sušnih regiona, započinje svoj rad još na koledžu tako što režira dokumentarne serijale u svom rodnom gradu. Trenutno piše svoju tezu.

Tamo su otkad seže njegovo sećanje, u maloj kući u nedođiji, ali jednog dana ona kaže da on mora da ode. Da li je ona u pravu? Da li pokušava da ga kazni? Adaptacija Čezara Pavezea u sušnim predelima severoistočnog Brazila.

 

Universidad del Cine

Universidad del Cine je osnovan 1991. godine u Buenos Ajresu u Argentini. Osnovna misija ovog Univerziteta je da obezbedi najviši akademski i tehnološki nivo u oblasti filma, videa, vizuelnih umetnosti, vizuelne komunikacije i nastavne obuke.

www.ucine.edu.ar