You are currently viewing Cells

Wayne Madsen

Cells, Mute, United States, 2017

Wayne Madsen je umetnik novih medija, a specijalizovao se za algoritmičke metode i interakciju čoveka i kompjutera. Svoj master je odbranio na CADRE laboratoriji za nove medije, gde je učestvovao kao izlagač i kao organizator Međunarodnog umetničkog festivala Zero 1. Wayne takođe predaje nove medije i web dizajn.

Voronojevi ćelijski proračuni, koji su stvarani u ovom radu, bazirani su na algoritmu za particionisanje ravni zasnovane na lokaciji takozvanih semena. Posmatrač stvara ćelije pomerajući njihov upravljač web prostorom. Gravitaciona polja se mogu kreirati klikom i držanjem kako bi se izvršio uticaj na kretanje ćelija.