You are currently viewing Overlook

Pink Twins

Overlook, 5:27 min, Color, Stereo, Finland, 2017

Pink Twins je duet vizuelnih umetnika i elektronskih muzičara, braće Juha (1978) i Vesa Vehviläinen (1974), koji žive i rade u Helsinkiju. Kao Pink Twins su aktivni od 1997, a njihovi video radovi se kreću između vizuelne umetnosti i muzike. Pink Twins uživo prenose improvizovane zvučne pejzaže, često kombinovane sa video projekcijom. Pink Twins su predstavljali svoja dela na izložbama i festivalima na svim kontinentima i izvodili su svoje audio-vizuelne predstave uživo u Evropi, Americi, Aziji i Australiji.

Nemoguća arhitektura, drevno groblje i mamac za psihotičnog domara građa su za Overlook Hotel u Isijavanju Stenlija Kjubrika. U ovoj ilustrativnoj priči, animatori haosa Pink Twins dodaju ovoj mešavini bestežinsko stanje i rascep u vremensko-prostornom kontinuumu, i predstavljaju uzorak delikatnog kosmičkog horora.