You are currently viewing DOA (Dead On Arrival)

Manuel Saiz

DOA (Dead On Arrival), 18 min, Color, Stereo, Spain, 2016

Postoji širok raspon situacija gde neko može biti istovremeno mrtav i živ, sa medicinskog stanovišta, u književnosti i filozofiji, ili kada se stvar tiče verskih uverenja. DOA promišlja o principima na kojima se te mogućnosti zasnivaju i vidi ih kao rezultat problema interfejsa.