You are currently viewing Pepo

Joel Penner

Pepo, 4:57 min, Color, Stereo, Canada, 2016

Joel Penner je filmski autor koji snima vremenski protok umiranja biljaka kako bi istakao lepotu svakodnevnog postojanja. Predstavljao je svoje umetničke filmove i imao je umetničko/edukativne prezentacije u Kanadi i Evropi.

Pepo je imaginativno ispitivanje lepote; lišće i cvetovi tikvica i bundeve suše se na kompjuterskim skenerima.