You are currently viewing Table Dance

Lindsay Arnold

Table Dance, 3:13 min, Color, Stereo, Canada, 2017

Lindsay Arnold je američko-kanadskog porekla, živi u malom seocetu Nort Portal, Saskačevan. Lindsey crta, slika i bavi se videom, ispituje žensku domestikaciju.

Osvrćući se na društvene aktivnosti malih gradova, Table Dance je slavljenje ručnih radova koje su pravile žene tokom druge polovine dvadesetog veka. Preko 160 miljea zauzima plesni podijum, zbacujući sa sebe svoju matronsku reputaciju kao dokaz da godine nisu prepreka za dobru zabavu.