You are currently viewing Stockholm

Jean-Baptiste Aziere, Victor Chavanne, Thomas Némery, Morgane Perrin, Camille Roubinowitz

Stockholm, 6:25 min, Color, Dolby SR, France, 2017

Jean-Baptiste Aziere, Victor Chavanne, Thomas Némery, Morgan Perrin i Camille Roubinowitz završili su Supinfocom Rubika school (Valansjen, Francuska) sa masterom iz digitalne režije. Godine 2017. zajedno su režirali kratkometražni film Stockholm.

Mrtvo drvo sa lomljivim granama na vetru, dva gola ljudska bića na snegu i pas, stoje u skupom kaputu. Dobrodošli u ledenu stokholmsku priču, priču o životinji koja je jedino želela da bude ljudsko biće…