You are currently viewing GP-to

Maxime Gental, Zoé Pelegrin-Bomel, Edwin Leeds, Pulkita Mathur, Jonathan Valette, Catherine Lardé

GP-to, 7:27 min, Color, Dolby SR, France, 2017

Maxime Gental, Zoé Pelegrin-Bomel, Edwin Leeds, Pulkita Mathur, Jonathan Valette i Catherine Lardé su završili Supinfocom Rubika school (Valansjen, Francuska) sa masterom iz digitalne režije. Godine 2017. zajedno su režirali kratkometražni film GP-to.

Svakodnevno, gigantska cev izbacuje iz sebe neverovatne količine smeća na ogromno đubrište u obliku činije. Stvorenje, po imenu GP-to, stvoreno od ovih otpadaka, počinje da se stara o dečaku, čija je ruka ozbiljno povređena, i pomaže mu. Dete, istraumirano posle buđenja, kao da je najzad našlo svoje mesto u ovom svetu sa svojim novim zaštitnikom.