You are currently viewing Teräväreunaisten siirtymämerkkien surullinen laulu

Mika Taanila

Sad Song of the Hard-Edge Transition Wipe Markers, 3:20 min, B&W, Stereo, Finland, 2017

Mika Taanila je režiser i vizuelni umetnik koji živi i radi u Helsinkiju, Finska. Bavi se dokumentarnim i eksperimentalnim filmom, vizuelnom umetnošću. Ljudski inženjering, utopije, neuspesi i ljudi-mašine teme su koje se ponavljaju u njegovim filmovima i instalacijama. Njegovi filmovi su prikazivani na više od 300 međunarodnih festivala i posebnih događaja. Taanila je 2015. nagrađen prestižnom, najvećom finskom nagradom za umetnost, Ars Fennica Award.

Ranih pedesetih godina, laboratorija za rad sa filmskom trakom i markerima korišćenim za efekte poput maramice, zatvara se i nestaje iz rada na štampanju, jer je sada lišena praktične svrhe.