You are currently viewing Theus Zwakhals

Rođen 1964, živi u Amsterdamu, Holandija.

Studirao je istoriju kulture na Univerzitetu u Utrehtu. Radi od 2012. godine u Amsterdamu na Odseku za nabavku i kolekcionarstvo na Institutu LIMA (ranije poznat kao Netherlands Media Arts Institute/Montevideo (NIMk)). Radio je kao producent za Impakt festival u Utrehtu 1994–2000. godine. Trenutno radi kao kustos za Rumor festival avanturističke muzike u Utrehtu. Takođe od 2009. radi kao programer za Short Film i zvučno/vizuelnu sekciju međunarodnog filmskog festivala u Roterdamu.