You are currently viewing friction

Saša Petrović

friction, 12:12 min, Color, Stereo, Serbia, 2018

Saša Petrović je rođen 1976. godine u Lazarevcu. Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2001. godine. Svoju master diplomu je stekao pisanjem teze na temu Propaganda umetničke prakse u Trećem rajhu, 2007. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. 

Friction je eksperimentalni film. Između apstrakcije i dokumentarca, film Friction prikazuje univerzalni pokret koji predstavlja tok života, simboličnu sekvencu koraka između života i smrti. Stalno kretanje je mapirano otporom, trenjem i entropijom, i uzima aspekte duhovnog, trenscendentalnog putovanja, i istovremeno beleži život u svojoj jednostavnosti.