You are currently viewing C.M.B.R.

Simon Šerc

C.M.B.R., 27:20 min, Color, Stereo, Slovenia, 2017

Simon Šerc je audio i video umetnik, inženjer zvuka, performer i osnivač diskografske kuće. Studirao je filozofiju i računarstvo, aktivan je na polju eksperimentalne muzike i videa od 1990. godine. Sa svojim audio-video projektima je učestvovao na brojnim festivalima.

CMBR projekat je zasnovan na podacima sa Plankovog svemirskog teleskopa Evropske svemirske agencije. Koristeći se merenjem, koristili smo metod sonifikacije i digitalnog procesuiranja kako bismo pretvorili merenje u ambijentalnu zvučnu masu koja je isprepletena sa nasumično razvrstanim sekvencama kosmoloških parametara.