You are currently viewing Video u funkciji instalacija i performansa – autorski diskurs (case study)

Peđa Šiđanin, 45 min, Serbia, 2018

Prezentacijom ću se osvrnuti na svoja tri perioda rada u mediju videa: 

konceptualnom, kada nisam imao mogućnost snimanja jer nisam imao opremu, ali sam istraživao samu mogućnost medija kroz diskurs konceptualne umetnosti ranih ’70-tih,

 producijskom, kada sam nabavio opremu i krenuo da razmišljam i stvaram ‘medijski’ putem video arta, video instalacija i video performansa i                                 

video u kontekstu MP_art saradnje, gde je video bio samo izražajno sredstvo zajedničkih koncepata.

Prezentacija će biti ilustrovana fotografijama kao i video materijalom.