You are currently viewing Predrag Šiđanin

Umetničku aktivnost započinje juna 1972. god. samostalnom izložbom konceptualnih radova u ‘Galeriji FORMA’ u Novom Sadu. Od tada počinje njagova profesionalna umetnička karijera. Imao preko 30 samostalnih i preko 250 grupnih izložbi u zemljama bivše Jugoslavije, Evrope, Severne i Južne Amerike i Azije. Učestvovao je na svim preglednim izložbama vezanim za Novu umetničku praksu, tokom sedamdesetih i osamdesetih godina. Polovinom osamdesetih počinje da radi intenzivno sa medijem videa i nešto kasnije računara. Bio je predstavnik tadašnje Jugoslavije na najznačajnijim manifestacijama video i elektronske umetnosti u svetu (Ars Electronica, Imagina, AVE i dr.). Organizovao je i veći broj predavanja, izložbi i koncerata vezanih za kompjutersku umetnost. Početkom raspada Jugoslavije, 1991. god. iseljava se u Holandiju, gde radi na Tehničkom univerzitetu u Delftu. Tamo magistrira na VR-u i doktorira na objektno-orijentisanim bankama podataka. Sve vreme rata aktivno učestvuje u radu neformalnih grupa čije delovanje se manifestuje kroz aktivizam putem, tada novog medija Interne-a. Uradio je veliki broj samostalnih i kolaborativnih projekata i uzeo učešće na mnogim manifestacijama (ISEA, Liverpulski bijenale, Dokumenta i drugim) a bio je i član aktivističkih i hakerskih grupa u Nemačkoj, Engleskoj i Holandiji, kada je radio pod različitim identitetima: CyberAnarchyst, MissSaigon, i drugim.

Od januara 2003. godine zajedno sa svojom partnerkom Majom Budžarov, pokreće umetnički projekat MP_art, a glavni medij izražavanja im je performans, ali i drugi vizuelni mediji (video, fotografija, instalacije i dr.).

Od 2006. god. je bio zaposlen kao redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, Univerziteta u Novom Sadu, a od juna 2018. je dekan Fakulteta za digitalnu produkciju Univerziteta EDUCONS u Sremskoj Kamenici. Na ovom fakultetu od 2012. god. predaje predmete vezane za virtuelnu realnost. Autor je većeg broja umetničkih, naučnih i stručnih knjiga.