You are currently viewing Destination

Anne Golden

Destination, 3:03 min, Color, Stereo, Canada, 2017

Anne Golden je nezavisni kustos i pisac. Učestvovala je na brojnim panelima o kustoskim praksama, nezavisnoj distribuciji i, nedavno, horor filmovima. Golden je umetnička direktorka Groupe Intervention Video (GIV). Predaje na odseku za Kreativne umetnosti John Abbott Univerziteta.

Putovanje i pronalazak budućnosti-prošlosti.