You are currently viewing Living Forms

Ana Brotas & Xavier Ovídio

Living Forms, 3:10 min, Color, Mono, Portugal, 2017

Ana Brotas i Xavier Ovidio su interdisciplinarni portugalski umetnici. Studirali su različite oblasti, odnosno Audiovizuelnu komunikaciju i Slikarstvo. S obzirom na različite oblasti interesovanja, istražuju širi spektar medija i tehnika, prevazilazeći granice između disciplina.

Living Forms je rezultat uklanjanja ličnog identiteta na javnim mestima. Uobičajeni prolaznik je stoga dvoznačno telo koje nastanjuje specifični vremenski okvir u svakodnevnom životu. Uklanjanjem privatnih konotacija, gledaocu je dozvoljeno da stvori novu stvarnost javnog prostora.