You are currently viewing Highway 380 North (landscape sketchbook series)

Robert Arnold

Highway 380 North (landscape sketchbook series),6:25 min, B&W, Stereo, United States, 2018

Robert Arnold je medijski stručnjak i stvaralac. Njegovi filmovi, video radovi i medijske instalacije su prikazivani širom sveta, zarađujući mnoga priznanja. Trenutno radi kao profesor filma na državnom univerzitetu u Bozemanu, Montana, gde živi sa suprugom Katie i kćerkom Maya Rain.

Jedna od serija studija o pejzažu koja se zasniva na starom, nikad iskorišćenom 16mm snimku, preuređenom kadar po kadar u crtačkom stilu. Mada u to vreme nije bio vezan ni za šta posebno, ovaj stari snimak donosi sećanja na prošla mesta i iskustva na koja sam aludirao gotovo dnevnički.  

https://www.facebook.com/videomedeja/videos/3272804379474981