You are currently viewing The Stream VIII

Hiroya Sakurai

The Stream VIII, 6:56 min, Color, Stereo, Japan, 2017

Sakuraijevi radovi se nalaze u  kolekcijama National Gallery, Kanada, i J. Paul Getty Trust. Nagrađivan je na Asolo Art filmskom festivalu (2016.), Video Festivalu u Tokiju (2017.) i Filmskom Festivalu u En Arboru, SAD (2018.).

Ovo delo je balet u kom se koristi zvuk pokreta algi i vode. Vodopad predstavlja pozorište, a snimana je koreografija algi u vodi.