You are currently viewing Where is home?

Bransha Gautier

Where is home?, 1:03 min, Color, Stereo, Austria, 2018

Nagrađivana multimedijalna umetnica, TV producentkinja i režiserka.

Ceo svet je naš dom. Od našeg tela u koje se useljavamo prilikom rođenja, do svega na ovoj planeti na kojoj živimo. Svi smo povezani, svi smo jedno, tako da je naš dom svuda gde je ljubav.