You are currently viewing Richard Vickers

Richard Vickers je v.d. direktor škole filma i medija na Univerzitetu u Linkolnu. Ima 28 godina iskustva kao medijski profesionalac i 18 godina kao medijski edukator. Richard ima bliske veze sa medijskom industrijom i aktivan je član Britanske akademije filmske i televizijske umetnosti od 2004. godine i član je žirija za godišnju nagradu BAFTA Film Avards. Bio je osnivač co_LAB: Inovacione i istraživačke grupe Laboratorije za saradnju na univerzitetu. Richardova praksa istražuje presek medija, kulture i tehnologije, fokusirajući se na oblast umreženih konvergentnih / nastalih medija, istražujući kreativne mogućnosti i uticaj na društvo / kulturu. Istražuje pojam proširenog dokumentarnog filma: delimično zbog demokratizacije tehnologije i kulture učestvovanja, dokumentarac više nije fiksiran za antropološki pogled i didaktičku strategiju, i sada obuhvata raznovrsne prakse i disperzne forme.