You are currently viewing ONE-1

Thomas Mohr

ONE-1, 16 min ,Color, Stereo, Netherlands, 2017

Thomas Mohr je rođen 1954. godine u Majncu u Nemačkoj i trenutno živi i radi u Amsterdamu u Holandiji. Od 1985. do 1989. studirao je na Gerrit Rietveld akademiji umetnosti. Još od kasnih 80tih Mohr radi na konzistentnom delu video radova i instalacija u kojima rigorozno i sistematski istražuje procese generisanja slike i transformacije iz posmatranja u iskustvo. Njegova dela mogu biti smeštena na preseku opštih medija i softvera; oni ukazuju kako na konceptualne i apstraktne tendencije u modernoj umetnosti, tako i na automatizovane, kompjuterski generisane procese.

Sastavljanje (Composing), Razlaganje (De-composing), Ponovno sastavljanje (Re-composing). Migriranje (Migrating), Prenošenje (Transferring). Tok delića memorije koji dolaze i odlaze, pojavljuju se i nestaju. U vreme bitova i bajtova većina analognog filma i ostalih materijala će biti izgubljena. U smeni novih digitalnih formata, čak i dosta same digitalne informacije neće biti očuvano.

Šta će trajati, a šta ne u večno menjajućem kontekstu?

Zasnovano na 531.441 slikama nastalim tokom 30 godina (1985-2015.) predstavljajući razne mikro i makro događaje (od „šoljice čaja“ do „11. septembra“).

Počevši od jedinice memorije koja sadrži sve slike, informacija tih slika je umanjena i skoro izbrisana u sistemu ciklusa i pod-ciklusa sa promenljivim mogućnostima. Na kraju ostaju samo trake sa perforacijom kao ostaci filma i negativa u skoro praznom prostoru.