You are currently viewing Blackhole Edge

APOTROPIA (Antonella Mignone + Cristiano Panepuccia)

Blackhole Edge, 6:39 min, Color, Stereo, Italy, 2019

APOTROPIA je umetnički duet koji su osnovali Antonella Mignone i Cristiano Panepuccia. Njihov rad istražuje presek između plesa, umetnosti performansa i digitalne auio-vizuelne produkcije.

Potencijalni izliv beskonačnog bola u ljudskim životima menja i transformiše njihovu viziju sveta kao i njihovu ličnu spoznaju smrti. Momenat kad je čovečanstvo slomljeno osećajem bola, nova merila i vrednosti se postavljaju.