You are currently viewing La reina de la casa

Isabel Pérez del Pulgar

The queen of the house, 6:25 min, Color, Dolby SR, France, 2017

Rođena u Granadi (Španija) sa prebivalištem u Francuskoj od 2015. godine. Diplomirala geografiju i priče sa specijalizacijom u umetnosti na Univerzitetu u Granadi. Video je predstavljen kao eksperimentalno vozilo, gde se kretanje spaja sa zvukom i slikovnom vizijom.

„Telo je prostor kroz koje moć prolazi. (M. Foucault) Telo je prostor simboličnog, spojnica između socijalnog i psihičkog, ono je značenje i tvorac identiteta, izraz određivanja pola u određenoj kulturi (Judith Butler). Stoga, način prezentovanja nas samih pred svetom kao politička tela ukazuje na suštinsku telesnost.“
To je spoj raznovrsnosti. Onaj koji se čini da je, onaj koji veruje da je i onaj koji pušta…

https://www.facebook.com/videomedeja/videos/398610424463828