You are currently viewing Is there death after life?

Igor Bošnjak

Is there death after life?, 7:30 min, BW, Stereo, Bosnia Herzegovina, 2018

Igor Bošnjak (rođen 1981. u Sarajevu, Jugoslavija), živi i radi u Trebinju (Bosna i Hercegovina). Uglavnom radi na poljima savremene umetnosti: pokretne slike, video instalacije, objekti, crtanje i fotografija. Trenutno radi kao profesor na Akademiji Likovnih Umjetnosti u Trebinju.

Osnovni filozofski, drugim rečima ontološki problemi, na kojima se zasniva težina ovog rada, su postignuti jednostavnom inverzijom reda reči smrt i život u dogmatskom pitanju: „Postoji li život posle smrti?“, što stvara nedoumicu kao osnovu za mogućnost novih ispitivanja.

https://www.facebook.com/videomedeja/videos/379023656433218