You are currently viewing Martijn Winkler

Martijn Winkler (1978) je pisac, režiser i digital creative (predstavlja ideje online i stvara visoko kvalitetne koncepte za digitalne projekte), radi na preseku online, cross media marketingu i linearnom audio-vizuelnom pripovedanju od 2003. Internacionalne i nagrađene produkcije (uključujući Rose d’Or, Webby nagradu i EMEA SABRE nagradu), često sa inovativnom i/ili online komponentom. Kratki filmovi, veb serije, drama serije, dokumentarci i igrani filmovi. Sedam godina je bio član žirija i predsedavajući na Dutch Directors Guild, trenutno član žirija FERA, član ADCN, EFA i na savetodavnom odboru na VU univerzitetu u Amsterdamu, na odseku za umetnost i kulturne nauke.