You are currently viewing Dave Lojek

Dave Lojek voli kinematografiju i pripada najplodnijim i najčešće biranim režiserima sa preko 1400 prikazivanja na međunarodnim filmskim festivalima širom sveta. Njegovi omiljeni žanrovi su komedija, parodija, fantazija, romansa, poezija i eksperiment. Dave takođe režira dokumentarce, drame, prikaze, reklame i muzičke videe. Njegovi radovi i distribucije su osvojili  200 filmskih nagrada.
Magistrirao je na Englesko/Američkim i kulturalnim naukama na Humboldt-University u njegovom rodnom gradu Berlinu.
Kao nezavisni producent napravio je 176 filmova u 25 gradova u 12 evropskih zemalja do 2019. godine. Gospodin Lojek je domaćin mesečnim prikazivanjima filma u nemačkom najstarijem bioskopu i godišnjim filmskim radionicama zvanim KinoKabarets sa njegovom inicijativom KinoBerlino. Dave radi kao distributer filma i predsednik je Film Association-a. Produkcije APEIRON FILMS i KinoBerlino se prikazuju nedeljno od 2008. godine (oko 11000 puta) na nemačkoj televiziji i imaju preko 2 miliona pregleda online.