You are currently viewing The Bellbird’s Morning Song

Damon Mohl

The Bellbird’s Morning Song, 10:30 min, Color, Stereo, New Zealand, 2020

Damon Mol, rodjen 1974., je bio nominovan za Studentsku nagradu Filmske akademije za filmskog režisera i multimedijalnog vizuelnog umetnika. Njegovi radovi premošćavaju tradicionalne metode crtanja, slikanja, kolaža i skulpture sa digitalnim tehnologijama da bi stvorili eksperimentalne, kao i narativno zasnovane filmove i umetnička dela.

Priča o duhovima.