You are currently viewing The Library of Water

Damon Mohl

The Library of Water, 09:00 min, Color, Stereo, United States, 2020

Damon Mol, rodjen 1974., je bio nominovan za Studentsku nagradu Filmske akademije za filmskog režisera i multimedijalnog vizuelnog umetnika. Njegovi radovi premošćavaju tradicionalne metode crtanja, slikanja, kolaža i skulpture sa digitalnim tehnologijama da bi stvorili eksperimentalne, kao i narativno zasnovane filmove i umetnička dela.

Jedan dan u životu bibliotekara u poplavljenoj biblioteci.