You are currently viewing Tremendous Cream

Alexei Dmitriev

Tremendous Cream, 03:51 min, Color, Stereo, Russian Federation, 2020

Od kada sam bila mala devojčica moj san je bio da glumim u eksperimentalnom filmu.

Sinopsis: književna ili muzička kompozicija sastavljena selekcijom različitih autora rasporedjena u novom poretku.

Opis: Veštačka inteligencija AI (obrnuto projektovana od radova Robbie Barrata i Eric Groszmana) je dizajnirana da generiše stihove i muziku za film.