You are currently viewing Monstr. Za myt’ do vichnosti

Kadim Tarasov

MONSTER. A MOMENT TILL ETERNITY, 17:42 min, Color, Stereo, Ukraine, 2019

Režiser, osnivač producentskog studija “Chupacabra production”. Učestvovao u post produkciji “Vii” 3D, “The rules of battle”, “Gvardia” (The Guards), “Patsiki”, “In search of Charlotte”, “Lombard” i drugima…

Priča o čoveku –ocu i sinu, odbrambeni i vojni čovek, koji se bori sa izazovima u životu, ne samo tokom rata, nego i nakon njega.