You are currently viewing Monstr. Za myt’ do vichnosti

Kadim Tarasov

MONSTER. A MOMENT TILL ETERNITY, 17:42 min, Color, Stereo, Ukraine, 2019

Režiser, osnivač producentskog studija „Chupacabra production“. Učestvovao u post produkciji „Vii“ 3D, „The rules of battle“, „Gvardia“ (The Guards), „Patsiki“, „In search of Charlotte“, „Lombard“ i drugima…

Priča o čoveku –ocu i sinu, odbrambeni i vojni čovek, koji se bori sa izazovima u životu, ne samo tokom rata, nego i nakon njega.