You are currently viewing Sommerregen

Julia Skala & Oscar Jacobson

Sommerregen, 06:01 min, Color, Stereo, Germany, 2020

Julia Skala je rođena 1997.godine u Wiesbadenu u Nemačkoj. Od 2018.godine studira animaciju na Filmskoj akademiji Baden-Württemberg.

Oscar Jacobson je rođen 1995.godine u Švedskoj, a odrastao je u Cirihu u Švajcarskoj. I on od 2018.godine studira animaciju na Filmskoj akademiji Baden-Württemberg.

Nakon naporong kišnog dana, mlada žena se bori sa svojim sve snažnijim osećanjima.