You are currently viewing Chaos

Samuel Auer

Chaos, 04:59 min, Color, Dolby SR, Germany, 2020

Rođen u Hamburgu.

2006.godine završio srednju školu Heilwyggymnasium u Hamburgu

2010.godine diplomirao istoriju i komunikologiju na univerzitetu Erfut

Od 2012.godine studira režiju DFFB

CHAOS je kratka bajka o đavolu. Šta jedan trkač, jedna skitnica i dve svinje rade u šumi? CHAOS je priča o pohlepi i vremenu. To je dekonstrukcija poznatih žanrova i formi.