You are currently viewing Arka

Natko Stipaničev

Arka, 14:40 min, Color, Dolby SR, Croatia, 2020

Natko Stipaničev je diplomirao na master studijama na Umetničkoj akademiji u Splitu, na odseku za film i video, i stekao je i master diplomu sa Akademije primenjenih umetnosti u Zagrebu na odseku za animirani film i nove medije. On pravi animirane filmove i muziku.

Grandiozni prekookeanski kruzer plovi morima.