You are currently viewing Comedia Bufa

Isabel Pérez del Pulgar

Comedia Bufa, 06:59 min, Color, Stereo, France, 2020

Rođena u Granadi u Španiji sa prebivalištem u Francuskoj od 2015.godine. Sredinom 2000-tih prihvatila je način stvaranja i izražavanja kroz video. Video je kao eksperimentalno vozilo, gde je pokret kombinovan sa zvukom i slikovitom vizijom.

Pokorena i režirana tela se kreću po zatvorenoj bini, izvodeći luckasti ples, a sve u svrhu planirane i već napisane drame. Oni ne beže od šanse i pitanja sudbine. To je uloga kockice koja je bačena i položaj svakog tela i njegove hijerarhije u prostoru.

Predstavljena funkcija bez kraja. Otvorena za ispisivanje želje. I na kraju utopija mogućeg.