You are currently viewing Habitat3-1B-S3.01

Thomas Mohr

Habitat3-1B-S3.01, 06:27 min, Color, Stereo, Netherlands, 2021

Thomas Mohr sistematično istražuje procese opažanja i pamćenja od kasnih 1980-tih kroz eksperimentalne projekte. Sastavio je arhivu koja sada ima više od 600.000 fotografija slikanih od 1985.godine na kojima je širok raspon događaja od zajedničkih događaja do veoma ličnih trenutaka.

Dolaženje i odlaženje. Sa prolaznošću vremena, i pamćenje prolazi takođe. Athens Charter je bio objavljen sa svojim novim idejama 1943.godine u ‘Rational methods for groups of  habitations’ i ‘The functional city’. Najveći satelitski konglomerati 70-tih i 80-tih nisu više funkcionalni, nisu čak ni regenerisani.