You are currently viewing WWW {the whale who wasn’t}

Alessia Cecchet

WWW {the whale who wasn’t}, 10:27 min, Color, Stereo, Italy, 2018

Alessia Cecchet je tvorac pokretnih slika. Poreklom iz Italije ona pravi hibridne filmove koji sadrže akcioni film uživo, pronađene snimke, stop motion animaciju, vlakna i skulpture.Njen rad istražuje značaj gubitka, žaljenja i sećanja sa posebnom pažnjom na način kojim gledamo životinje.

WWW (kit koji nije bio) je priča o osvajanju i uništavanju. Koristeći fragmente ranih obrazovnih filmova i animacije, ovaj komad razvija naučno-fantastičnu naraciju o potčinjavanju i uništenju ispričanu iz ne-ljudske perspektive.