You are currently viewing Passage

Ann Oren

Passage, 12:48 min, Color, Dolby SR, Germany, 2020

Ann Oren je vizuelna umetnica i režiserka. Njen rad istražuje izražajnost i fantaziju u svakodnevnom životu, sa karakterima koji egzistiraju u liminalnom prostoru između izvođača i publike, sa kojima ona istražuje kolektivnu želju i legende iz istorije književnosti, pozorišta i filma.

Umetnik, koji se bavi svakodnevnim zvučnim efektima i zvucima uopšte, stvara zvukove za film u čijoj je ulozi dresirani konj koji se pretvara u sopstvenu imitaciju. Snimljen na 16mm filmu ‘Passage’ je čulni omaž poreklu filma, ovaj film predstavlja izvođača Simon(e) Jaikiriuma Paetau.