You are currently viewing Sylvia Winkler i Stephan Köperl

Sylvia Winkler (*1969.god./Austrija) i Stephan Köperl (*1966.god./(FRG) Nemačka) su vizuelni umetnici nastanjeni u Štutgartu u Nemačkoj.

Od 1997.godine zajedno realizuju projekte. Glavni deo njihovih umetničkih aktivnosti je zasnovan na specifičnim intervencijama i video zapisima sa lica mesta na različitim lokacijama,  u okviru specifičnog konteksta, koje realizuju na različitim mestima širom sveta. Neki od primera su: izborni sistem u Indoneziji, korejski ‘pametni’ grad ili večiti proces planiranja osnivanja filmske i medijske kuće u Štutgartu. Njihovi projekti se obično razvijaju iz posmatranja i istraživanja na licu mesta i privremenog su karaktera. Sylvia i Stephan su izlagali širom sveta i dali su svoj doprinos brojnim međunarodnim filmskim festivalima.