You are currently viewing Adad Hannah

Adad Hannah je rođen u Njujorku, a trenutno živi u Barnabiju, Britanska Kolumbija (BC). Doktor je Humanističkih nauka i magistar likovnih umetnosti (MFA) sa Univerziteta Konkordija u Montrealu, a nosilac je i diplome za umetnost i dizajn Emili Kar Univerziteta u Vankuveru.

Hannahini radovi se nalaze u brojnim javnim i privatnim kolekcijama širom Kanade i u raznim drugim delovima sveta, a bili su izloženi u celoj Severnoj Americi, Evropi, Zapadnoj Africi, Australiji, Koreji, Kini i Rusiji. Nedavne samostalne izložbe uključuju Adad Hannah: Glints and Reflections (Odsjaji i Sećanja), koja je bila izložena u  Umetničkoj galeriji Kemlups (Kamloops Art Gallery),  Umetničkoj galeriji Sadern Alberta(Southern Alberta),  Umetničkoj galeriji Kičener-Voterlu (Kitchener-Waterloo) i Umetničkoj galeriji D Rums (The Rooms) u gradu Sent Džon na Njufaundlendu 2019/2020.godine.

Dobitnik je nekoliko prestižnih nagrada, uključujući nagradu Viktor Martin Linč Stonton (Victor Martyn Lynch-Staunton) Kanadskog odbora za umetnost za istaknute umetnike čija je karijera još u toku, 2009.god. Zastupa ga umetnički savremenik Pjer Fransoa Kelet (Pierre-François Ouellette) u Montrealu i Galerija Ikvinoks (Equinox) u Vankuveru.