You are currently viewing Regarde les Hommes Tomber

Matthieu Cherubini

Regarde les Hommes Tomber, Stereo, China, 2022

Matthieu Cherubini je medijski umetnik sa sedištem u Pekingu, Kina. Njegovi projekti su izlagani na nekoliko međunarodnih izložbi, uključujući Centar Pompidou, ZKM, V&A muzej, Vitra Design muzej, itd.

Regarde les Hommes Tomber je jednogodišnji online film koji vizualizuje padanje 8 milijardi ljudi.

Ovaj projekat je takođe dostupan kao zbirka od 14 NFT videa sa izdvojenih 10 sekundi najvažnijih datuma u našoj istoriji.