You are currently viewing Fat Tuesday

Aleksandrija Ajduković

Fat Tuesday, 08:00 min, Color, Serbia, 2022

Film “Fat Tuesday” je snimljen sa Lomografskim kamerama i prikazuje tri karnevala koji se odvijaju na različitim mestima u Srbiji. Film pokušava da pronađe ravnotežu između ustaljenih ritmičkih dinamika i slučajnih hirova onih koji učestvuju u njima, istovremeno postavljajući pitanja o našem odnosu prema kulturi, tradiciji, prirodi i društvu.

Aleksandrija Ajduković rođena je 11. oktobra 1975. u Osijeku. Diplomirala je na Akademiji umetnosti “BK” u Beogradu 2004. godine, na odseku za fotografiju, u klasi Milana Aleksića. Od 2005. godine je članica ULUS-a, a od 2006. godine je samostalna umetnica.