You are currently viewing Moje ostrvo

Stefana Savić

Moje ostrvo, 04:22 min, Color, Stereo, Serbia, 2022

Ženski lik (sama autorka) hoda kroz vodu prema obližnjem ostrvu. Iako blizu, ostrvo kao metafora za lični prostor i slobodu, postaje sve udaljenije, a njen put, prekidan postupcima montaže, postaje sve duži i duži.

Stefana Savić je vizuelna umetnica koja se bavi fotografijom, videom i tekstom. Igrajući se definicijama i očekivanjima, kontekstima i teorijskim pretpostavkama, njene svakodnevne scene pozivaju gledaoca da preispita pojmove lepote, ženstvenosti, vizuelnosti i drugih fenomena.