You are currently viewing Cycles of Creation

Guli Silberstein

Cycles of Creation, 62:30 min, Color, Stereo, United Kingdom, 2023

Meditativno, ali intenzivno putovanje fikcionalno-dokumentarnim svetom animiranog AI-a, sa fokusom na alternativnu priču o stvaranju Zemlje, sve do svetlosti prosvetljenja, kako bi stvorilo “Kibernetički genetski kod”, i možda jedan mašinski naučeni san.

Umetnik i filmski stvaralac iz Londona koji stvara digitalna umetnička djela od 2001. godine, kada je diplomirao na The New School University, magistarske studije medijskih nauka, NYC, SAD. Najviše se bavi kratkim filmovima. Eksperimentalni dugometražni film je debitovao 2021. godine.