You are currently viewing Infinity

Erik Deerly

Infinity, 06:33 min, Color, Stereo, United States, 2023

Koristeći koreografisane apstraktne slike i zvuk, projekat stvara uronjeno iskustvo koje omogućava gledaocima da istražuju koncept beskonačnosti iz više perspektiva.

Erik Deerly je vizuelni i zvučni umetnik, čiji se rad izlaže širom Amerika, Azije i Evrope. Njegov rad se fokusira na istraživanje sinestezičkih iskustava i pokreću ga interesi za percepciju, kogniciju, vreme i pokret. Erikov opseg rada obuhvata zvuk, film i instalacije.