You are currently viewing Reconstructed Landscape[s] – Vancouver

Michael Takeo Magruder

Reconstructed Landscape[s] – Vancouver, Stereo, United Kingdom, 2023 *

“Rekonstruisani Pejzaži – Vancouver” su serija jedinstvenih makro i mikro vizura generisanih iz dijaloga između umetnika i veštačke inteligencije. Rad istražuje kreativne mogućnosti koje nastaju spajanjem tradicionalnih načina digitalne produkcije sa najnovijom generacijom sistema za mašinsko učenje.

Michael Takeo Magruder (rođen 1974, SAD/Velika Britanija) je vizuelni umetnik čiji rad koristi tehnologije i sisteme informacionog doba kako bi istražio našu mrežnu i bogatu medijsku stvarnost. Takeo-ova umetnost je izlagana na preko 300 izložbi u 35 zemalja, i uživa podršku u Velikoj Britaniji, SAD-u i EU.