You are currently viewing Reinicio

Isabel Pérez del Pulgar

Reinicio, 04:55 min, Color, Stereo, France, 2022

Živimo u vremenima preispitivanja čoveka i njegovih međusobnih odnosa sa svetom, među svojim vršnjacima i okolinom u kojoj živi. Suočeni sa propašću umirućeg sistema koji se drži nostalgije za prošlošću i nihilizma negiranja koji beži u ništavilo.

Rođena u Granadi (Španija) sa prebivalištem u Francuskoj od 2015. godine. Diplomirala je na Geografiji i Pričama sa specijalizacijom umetnosti na Univerzitetu u Granadi. Sredinom 2000-ih usvojila je video kao način stvaranja i izražavanja. Video kao eksperimentalno vozilo.