You are currently viewing Through the Gallery

Liat Berdugo

Through the Gallery, 09:08 min, Color, Mono, United States, 2023

“Through the Gallery” je jednokanalni video koji uključuje ChatGPT. Tekst u videu potiče od generativnog čet bota ChatGPT. Berdugo je angažovala glumca po imenu “ngwangrenus” sa platforme za deljenje sadržaja Fiverr.com da producira jednu od pesama u videu.

Liat Berdugo je umetnica i pisac čiji rad istražuje utelovljenje, rad i militarizaciju u vezi sa kapitalizmom, tehnološkim utopizmom i Bliskim istokom. Njen rad je izlagan i prikazan na međunarodnom nivou.