You are currently viewing Haljina za finale

Martina Meštrović

Haljina za finale, 08:45 min, Color, Dolby SR, Croatia, 2023

Jednog dana moja baka je obojila svoju venčanicu u crno. Želela je da bude sahranjena u njoj.

Martina Meštrović (1974) je diplomirala na Odeljenju za skulpturu na Akademiji likovnih umetnosti u Zagrebu 1998. godine. Imala je nekoliko samostalnih i grupnih izložbi. Godine 2004. pridružila se umetničkom kolektivu Kreativni sindikat, radeći kao scenograf, animator i režiser 2D i 3D projekata.