You are currently viewing Incipience

Yaroslav Bulavin

Incipience, 12:01 min, Color, Russian Federation, 2021

Umetnički film o stvaranju sveta, zemlje i vode, poreklu života. Snimljen od strane jedne osobe bez uključivanja filmske ekipe, specijalnih efekata ili kombinovanog snimanja.

Rođen 1993. godine, živi u Sankt Peterburgu, Rusija. Bavi se podvodnom fotografijom, aerofotografijom, astrofotografijom, video portretima i video umetnošću, kao i fotografijom.