You are currently viewing Minutiae: One Film, Two Cuts

Miljana Niković

Minutiae: One Film, Two Cuts, 06:06 min, Color, Serbia, 2022

Progresija od 122 reči kroz njihov zvuk i značenje, upareno sa 60 klipova pronađenih u TV reklamama 1950-ih godina. Svaki od inserta se pojavljuje dva puta kao obrazac déjà-vu kognitivnih asocijacija, izazivajući mnoštvo emocija od banalne svakodnevnosti, sećanja ili ponašanja, polako nas vodeći od jednog određenog osećanja do njegovog suprotnog.

Miljana Niković (1991, Beograd) je arhitekta i istraživačica koja eksperimentiše sa audiovizuelnim formama i rečima koje kombinuju više jezika. Trenutno radi na svojoj doktorskoj tezi vođenoj umetnošću i video projektu o snimljenim urbanim prostorima i njihovoj percepciji kroz kolektivne sećanja i sociopolitičke transformacije.